Piagam Pelanggan Pusat Asasi Sains Pertanian | PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
» MENGENAI KAMI » Piagam Pelanggan Pusat Asasi Sains Pertanian

Piagam Pelanggan Pusat Asasi Sains Pertanian

PIAGAM PELANGGAN PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN UPM

Kami warga Pusat Asasi Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia, dengan penuh tekad berikrar untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti, cekap dan tepat untuk memenuhi keperluan pelanggan seperti di bawah:

    1. Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual   
        waktu kuliah pada minggu ke-17 semester      
        sebelumnya.
 
    2. Memaparkan maklumat jadual waktu peperiksaan  
        pada minggu ke-15 semester semasa.
 
    3. Mengeluarkan keputusan peperiksaan akhir
        semester dalam SMP selewat-lewatnya satu(1)hari
        selepas disahkan oleh Senat UPM.


PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN SESI 2017/2018

Bil Piagam Pelanggan Tempoh

Pencapaian (%)

 
1.

 

Memaparkan maklumat pendaftaran dan jadual waktu kuliah pada minggu ke-17 semester sebelumnya.

 Sesi 2017/2018  100
 
2.

 

Memaparkan maklumat jadual waktu peperiksaan pada minggu ke-15 semester semasa.

 Sesi 2017/2018  100
 
3.

 

Mengeluarkan keputusan peperiksaan akhir semester dalam SMP selewat-lewatnya satu (1) hari selepas disahkan oleh Senat UPM.

Sesi 2017/2018  100

 

 

Kemaskini:: 04/12/2018 [hasniah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566595054