Penasihatan Akademik | PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
» PERKHIDMATAN » Penasihatan Akademik

Penasihatan Akademik

Sistem Penasihatan Akademik

Pusat Asasi Sains Pertanian seperti juga fakulti dan semua intiti di UPM menjalankan Sistem Penasihatan Akademik mengikut peruntukan yang nyatakan dalam Akta Universiti dan Kolej Universititi 1971 (Perkara Akademik 2003)

 

Setiap pelajar akan mempunyai seorang penasihat akademik dari kalangan pensyarah atau guru. Pelajar perlu berjumpa dengan penasihat akademik sekurang-kurangnya dua kali sepanjang semester. Namun sekiraya terdapat sebarang kemusykilan, masalah atau memerlukan penasihatan tertentu pelajar boleh berhubung dengan penasihat akademik masing-masing.

 

Kemaskini:: 30/11/2018 [hasniah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566588699