Pusat Islam UPM | PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
» PERKHIDMATAN » Prasarana UPM » Pusat Islam UPM

Pusat Islam UPM

FUNGSI UTAMA

Tertakluk kepada Perlembagaan Universiti Putra Malaysia, Pusat Islam Universiti bertanggungjawab dalam aspek-aspek berikut:

 1.Merancang dan melaksana aktiviti kecemerlangan sahsiah dan modal insan   
   dengan mengambil kira perkembangan intelek, emosi, fizikal dan spiritual.

 2.Merancang dan melaksanakan aktiviti keagamaan dan kerohanian yang
    menjana permerkasaan aqidah, ibadah dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair
    Ummah 
dan merealisasikan insan yang bercirikan Ahsan Al-Taqwim

 3.Menawarkan perkhidmatan kerohanian dan keagamaan
    yang menerobos halangan-halangan disamping memantapkan iman, taqwa dan 
   ihsan sesuai dengan perkembangan zaman dalam era globalisasi dan ICT.

 4.Merancang dan melaksanakan
    aktiviti penghayatan Islam yang menjurus kepada pembentukan sebuah
    masyarakat dan peradaban yang unggul sesuai dengan ajaran Islam 
    yang syumul dan kamil.

 5. Mengintegrasi ilmu, kemahiran, iman dan amal
     secara bersepadu demi percambahan dan penyebaran ilmu Fardhu Ain dan
     Fardhu Kifayah yang melahirkan insan bermentaliti kelas pertama dan
     berpesonaliti unggul serta berakhlak mulia.

 6. Memberikan kerjasama penuh kepada pusat-pusat tanggungjawab
     dalam UPM
, agensi-agensi kerajaan, pihak swasta dan pelanggan dalam hal
     ehwal Islam dan seumpamanya demi masa depan Islam dan umat Islam.

PUSAT ISLAM UNIVERSITI,
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA,
43400 UPM SERDANG,
SELANGOR DARUL EHSAN.

Tel :0389468588
Faks: 0389483742
emel: piu_staf@upm.edu.my

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 06/08/2019 [hasniah]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696998
tiada
B1566593610